top of page
Richtlijnen met betrekking tot het coronavirus

COVID-19


Richtlijnen met betrekking tot onze activiteiten i.v.m. het coronavirus.
Deze richtlijnen zijn voorwaarde voor alle werkzaamheden van medewerkers van Scanwic BV.


Algemeen


➢  Was je handen regelmatig
➢  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
➢  Gebruik papieren zakdoekjes
➢  Geen handen schudden
➢  Volg alle overige actuele richtlijnen vanuit het RIVM


 

Afspraken


➢  Alle algemene richtlijnen zijn van toepassing met aanvulling van onderstaande.
➢  Werk zoveel mogelijk vanuit huis en minimaliseer het aantal afspraken
➢  Zorg voor voldoende afstand van je gesprek partner(s): 1,5 meter
➢  Communiceer dezelfde dag met je afspraak over de actuele status en informeer je afspraak over onze richtlijnen
      ten aanzien van het gesprek
➢  Indien iemand klachten vertoont zoals opgesteld door het RIVM dient de afspraak geannuleerd teworden.


 

Machine instructies / product demonstratie


➢  Alle algemene richtlijnen zijn van toepassing met aanvulling van onderstaande.
➢  Zorg voor voldoende afstand van je gesprek partner(s): 1,5 meter
➢  Communiceer dezelfde dag met je afspraak over de actuele status en informeer je afspraak overonze richtlijnen
      ten aanzien van het gesprek
➢  Indien iemand klachten vertoont zoals opgesteld door het RIVM dient de afspraak geannuleerd teworden.
➢  Gebruik latex handschoenen voor machine instructie of was je handen direct hiervoor.
➢  Gebruik na machine instructie CidLines Alco Cid-A spray volgens de instructies op de fles.


 

Leveringen


➢  Alle algemene richtlijnen zijn van toepassing met aanvulling van onderstaande.
➢  Zorg voor voldoende afstand van je gesprek partner(s) 1,5 meter
➢  Pakbonnen dienen niet door de ontvanger getekend te worden. Vraag om goedkeuring om zelf te ondertekenen
     en noteer de naam van de ontvanger, datum en tijdstip van levering op de pakbon.

 

bottom of page